​Құттықтаймыз!


  • 2020-03-20
  • Просмотров: 94

Құттықтау!!!

Ақпараттық технологиялар бөлімінің меңгерушісі

Төребек Ерлан Жандарбекұлы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және Ғылым саласындағы бақылукомитетінің 2019 жылғы 19 наурыздағы №126 бұйрығымен 6D010900-Математикамамандығы бойынша Философия докторы (PhD) академиялық дәрежесінің берілуімен құттықтаймыз!!!

Отандық ғылыми кеңесшілері:

Физика-математика ғылымдарының докторы, профессор Аширбаев Н.К., педагогика ғылымдарының кандидаты Бекмолдаева Р.Б.

Шетелдік ғылыми кеңесшісі:

Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Утеева Р.А.

АӘИУ университеті ұжымы