PLATONUS автоматтандырылған ақпараттық жүйесі


  • 2019-12-10
  • Корсетілу саны: 3047
"Платонус" АЖЖ
2012 жылдан бастап университетте жоғары білім беру ұйымдарындағы оқу үдерісін автоматтандыруға арналған «Platonus»автоматтық-ақпараттық жүйесі қолданылады.
«Platonus»ААЖ келесі үдерістерді автоматтандыруға мүмкіндік туғызды:
• Білім алушылардың пәндерге және оқытушыларға тіркелуі
• Оқу және жеке жоспарларды жасау
• Академиялық лектерді жасау
• Академиялық күнтізбелерді құру
• Білім алушыларды ағымдағы, аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру
• Білім алушылардың оқу жетістіктерінің базасын қалыптастыру
• Оқу-әдістемелік материалдарды жүктеу
• Білім алушылардың, қызметкерлердің, оқытушылардың картотекасын жүргізу
• Түрлі есептерді нақты уақытта жасау
Қолданушылардың «Platonus»ААЖ-не қолжетімділігі жүргізіледі:
• Корпоративтік желі
• WI-FI ашық желілері
• Студенттік үйлер желісі
• Интернет ғаламдық желісі
• өзіне-өзі қызмет көрсету ақпараттық терминалдары арқылы.
Байланыс :

e-mail: it_rsiu@mail.ru

Нұсқаулық студенттерге
Нұсқаулық оқытушыларға
ААЖ "PLATONUS"
студенттерге