Халықаралық жариялымдар туралы материалдар


  • 2016-10-27
  • Корсетілу саны: 1709

Халықаралық ғылыми конференция жинақтарында жарық көрген мақалалар

Мақала атауы

Баспа атауы,жылы, шыққан қаласы

Автор

1

Жаратылыстану пәнінен оқытуда экалогиялық факторлар және олардың жіктелуін үйрету әдістемесі

М.Ауезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері №4(48) 2018

Батырбекова Ұ., Бекбулатова Г.

2

«Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқытудың ғылыми негізі»

Халықаралық аймақта жарияланған мақала

2018ж

П.ғ.к.,доцентӘ.Ә.Пәзіл

3

«Сөйлеуге уйретудежаттығу жұмыстарыныңтүрлерін айқындау»

Халықаралық аймақта жарияланған мақала 2018ж

П.ғ.к.,доцентӘ.Ә.Пәзіл

4

Тілдегі жазу және жазба тілі

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.420-422

П.ғ.к.,доцентӘ.Ә.Пәзіл

5

«Көркем шығармалар арқылы тәрбиелеу- рухани жанғырудың негізі»

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.420-422

Айкенова Ұ

6

Болашақ педагог мамандардың танымдық белсенділігін арттырудың педагогикалық шарттары

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.294-297

Есеналиева А.

7

Бастауыш мектеп оқушыларының мінез құлқын тәрбиелеу

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.288-291

Ережепова Ү.

8

Ойынның балаларды дамытудағы ролі

Аймақтық әлеуметтік инновациялық университетіШымкент2018

Бораншиева М.

9

Абай қара сөздерінің ерекшелігі

Аймақтық әлеуметтік инновациялық университетіШымкент2018

Серікбаева А.

10

Сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.360-363

Садырбекова Ғ.

11

Бастауыш сыныптарда тіл дамыту жұмыстарын жүргізудің тиімділігі

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.327-329

Абдираимова .Г.

12

Балалар әдебиеті арқылы оқушылардың тілін дамытудың ерекшеліктері

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.327-329

Әбзел Л.

13

Аудандықмектепоқушыларының дарындылығын дамытудағы жетекші іс-әрекеті

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.280-284

Батырбекова Ұ.

14

Интерактивті әдіс-тәсілдер арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыру

«Рухани жаңғыру – жарқын болашақтың негізі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.291-294

Бекбулатова Г.

15

«Мектеп жасына дейінгі балаларға үздіксіз білім берудегі жаңа тегеурін»

Тұрақты даму мүдделерінде үздіксіз білім беру:жаңа сын – тегеуіріндер» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Қазақстан,Қостанай 2018

Ережепова Ү.

16

«Мектеп жасына дейінгі балаларға үздіксіз білім берудегі жаңа тегеурін»

Тұрақты даму мүдделерінде үздіксіз білім беру:жаңа сын – тегеуіріндер» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция Қазақстан,Қостанай 2018

Буранбаева Д.

17

Әр адамның құндылықтарын мойындауға, өз қызығушылықтарын өзгелермен теңестіруге қабілеттіліктерін қалыптастыру

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.27-29

Бораншиева М.М.

18

Әр адамның құндылықтарын мойындауға, өз қызығушылықтарын өзгелермен теңестіруге қабілеттіліктерін қалыптастыру

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж.Б.27-29.

Есеналиева А.Е.

19

Білім сапасын бағалаудың мәселелері

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.53-56

Қазыбаева К.У., Бекбулатова Г.Д.

20

Оқушыларда қызығушылықты ояту

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.37-40

Ережепова Ү, Буранбаева Д.

21

Бастауыш мектеп оқушыларының үлгермеушілігінің психологиялық - педагогикалық себептері

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.87-90

Серікбаева А., Айкенова Ұ.

22

Формирования понятийных структур у ребенка в психолого-педагогической, философской, учебно-методической литературе

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.22-27

БатырбековаҰ, Камбарбекова А.

27

Фольклорлық материалдардың құндылығы

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.10-13

Әбзелова Л.,

Садырбекова Ғ

30

Игры и развлечения в процессе обучения математики

«Заманауи ғылым мен білімнің инновациялық дамуы: өзекті мәселелері, жетістіктері мен перспективалары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Шымкент, 16 желтоқсан 2018 ж. Б.46-49

Исмаилов И., Кашкинбекова Г.Н.

35

Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілетін дамытуда математиканың орны

«Заманауи ғылым мен білімнің келелі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 16 сәуір, 2018 ж., Б.144-147.

Казыбаева К.У.

36

Бастауыш сынып оқушыларына отаншылдық тәрбие берудің маңызы.

«Заманауи ғылым мен білімнің келелі мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 16 сәуір, 2018 ж., Б.110-113.

Казыбаева К.У.

37

Бастауыш сыныптың оқу-тәрбие үрдісінде деңгейлеп оқыту технологиясын пайдалану жолдары

«Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2018 ж., Б.17-20.

Казыбаева К.У.

43

Отбасы тәрбиесі жағдайында оқушыларда қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру ерекшеліктері.

«Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, Шымкент, 2018 ж. Б.112-116.

Казыбаева К.У.

45

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Әбзел Л, Садырбекова Ғ

47

Дербестікті қалыптастыру

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Ережепова Ү, Буранбаева Д.

49

Сабақтың тиімділігін арттыру жолдарының бастылары

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Айкенова Ұ. Серікбаева А,

51

Бастауыш мектеп оқушыларының үлгермеушіліктерін жою жолдары

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

п.ғ.к.,аға оқытушы

Қазыбаева К, Қамбарбекова Ғ.

53

Оқушылардың үлгермеуін байқаудың бірнеше әдістері және үлгермеушілік себептері

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Бораншиева М, Қожаева Г.

55

Математика сабағында үлгермеушіліктің алдын алу жолдары

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Исмаилов И, Кашкинбекова Г.

57

Оқушылардың шығармашылық дағдыларын өзіндік жұмыс арқылы дамыту мәселелері

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

Пәзіл Ә. , Садырбекова Ғ

59

Ақпараттық –коммуникациялық технологияның бастауыш сынып оқушылардың танымдық қабілеттерін арттырудағы маңызы

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

аға оқытушы Садырбекова Ғ., Кашкинбекова Г.

61

Бастауыш сыныптарда оқыту барысында пәнаралық байланысты пайдалану жолдары

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

п.ғ.м Буранбаева Д.

62

Бастауыш сыныптарда адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруда ұлттық ойындарды пайдалану әдістемесі

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

аға оқытушы Камбарбекова А.

63

Инновациялықтехнологиялардысабақтақолданудың тиімділігінарттырудыңжолдары

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

аға оқытушы Ү.Ережепова

64

Халық ауыз әдебиеті арқылы балалардың тілін дамыту

« 2-Юнусов оқулары. Ұлы дала құндылықтарын жаңғырту- білім мен ғылымды дамытудың негізгіфакторы»19 наурыз 2019шымкент2-том

ағаоқытушы А.Серікбаева ,Әбзелова Л.

66

Бастауыш мектеп оқушыларын адамгершілікке, әдептілікке тәрбиелеудің әдістемелік негіздері

«ІІ Юнусов оқулары: Ұлы дала құндылықтарын жаңғырту –білім мен ғылымды дамытудың негізгі факторы» 19 наурыз 2019шымкент2-том

п.ғ.м., аға оқытушы Кашкинбекова Г,

аға оқытушы Қожаева Г.

68

Инновациялықтехнологиялардысабақтақолданудың тиімділігінарттырудыңжолдары

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

аға оқытушы М.Бораншиева.

69

Бастауыш мектеп оқушыларының логикалық ойлау қабілетін ақпараттық комуникативті технологияны пайдалану арқылы дамыту жолдары

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

аға оқытушы Айкенова Ұ.

70

Кітапхана ұжымын басқарудың психологиялық ерекшеліктері

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

аға оқытушы Бораншиева М,

71

Есеп шығару процесінде математикалық білімдерді актуализациялау

«XVI международный конгресс социальных наук тюркоязычногомира», 2018 конференция

Исмаилов И.

72

Бастауыш сыныпта математиканы оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту

Silk way international university,

конференция

Исмаилов И.

73

Дарынды балалар мектеп оқушыларының шығармашылық

белсенділігін компьютерлік технология арқылы дамытудың

психологиялық-педагогикалық негіздері

«Ұлы даланың жаңа тынысы»атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. ОҚМПУ, 2019ж.-6б.

Есеналиева А.

74

Дарынды балалар мектеп оқушыларының шығармашылық

белсенділігін компьютерлік технология арқылы дамытудың

психологиялық-педагогикалық негіздері

«Ұлы даланың жаңа тынысы»атты халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция. ОҚМПУ, 2019ж.-6б.

Есеналиева А.

75

Болашақмұғалімдердіұлттықтәрбиеберугедайындаудың педагогикалық негіздері

«Ұлы даланың жаңа тынысы»атты халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция. ОҚМПУ, 2019ж.- ОҚМПУ

Есеналиева А.

76

Педагогикалық практика барысында студенттердің кәсіптік шеберліктерін қалыптастыру

Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үдерісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері(03-04мамыр,2019ж.) ОҚМПУ

Есеналиева А.

77

Оқушылар арасында орын алған келіспеушілік жағдайды шешу жолдарын үйретудің психологиялық ерекшеліктері

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

Есеналиева А.

78

Пути развития мышления у младших школьников.

Оразов оқулары: Ұлы Жібек жолы мұрасы: өркениет диалогы. Өткеннен болашаққа» Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент. 139-143 бет.

Жетпісбаева С.

80

Оқу үрдісінде оқушылардың рефлексиялық қызметі

«ІІ Юнусов оқулары: Ұлы дала құндылықтарын жаңғырту –білім мен ғылымды дамытудың негізгі факторы» 19 наурыз 2019шымкент2-том

Кенжебекова Р., Буранбаева Д.

82

Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекетінде электрондық оқулықтармен жұмыс істеу даярлығының критериалдық үлгісі

АӘИУ «Ұлы даланың жеті қыры –ұлттық болмыстың негізі» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

Бекбулатова Г.Д., Батырбекова Ұ.

84

Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары

Қ.Ахметов Ясауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік Университеті

«Білім беру жүйесін жетілдіру бағдарламалары: оқу-тәрбие үрдісін нәтижелі ұйымдастыру мен құзыретті маман даярлау мәселелері »

Бекбулатова Г.Д., Батырбекова Ұ.

86

Тілдегі жазу және жазба тіл

АӘИУ «Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

Пәзіл Ә.

87

Бастауыш сыныпта жұп дауыстыларды және кейбір дауыссыздарды оқыту тәсілдері

п.ғ.д,профессор Иргаш Турашевич Чариевичтің 80 жылдық мерейтойына арналған «Педагог кәсібилігі білім берудегі құзіреттілік тәсіл»атты халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция Шымкент,2019ж

Пәзіл Ә., Әбзел Л

Етістіктіоқыту

«Ақпараттық қоғам және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық V11 ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 1-бөлім, 2018.51-54 беттер

Ф.ғ.к., доцент Ж.А. Байымбетова

«Х1-Х11ғасыр ескерткіштеріндегі етіс категориясы»

«Заманауи білім беру тенденциялары, Болашаққа көзқарас» – Байтанаев оқулары-7;атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ. 1 Бөлім. – Шымкент-219. 338-342 беттер.

Ф.ғ.к., доцент Ж.А. Байымбетова

«Қазақ тілі грамматикасының мәселелері»

«Ұлы даланың жаңа тынысы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ. 1 Бөлім. – Шымкент-219. 151-157 беттер.

Ф.ғ.к., доцент Ж.А. Байымбетова

«Бастауышта тіл дамыту мәселелері»

«Рухани жаңғыру – қазақ өркениетінің жаңа дәуірі және жастар атты студенттердің дәстүрлі республикалық V111 ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысының ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ. 11 Бөлім. – Шымкент-2019. 110-114 беттер.

Ф.ғ.к., доцент Ж.А. Байымбетова

Дәрумендердің маңызы

«Ұлы даланың жаңа тынысы»атты халқаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР ЖИНАҒЫ. 11 Бөлім. – Шымкент-2019. 323-328 беттер

Бекбулатова Г