Оқу жетістіктерін сырттай бағалау


  • 2017-02-14
  • Корсетілу саны: 1807

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары 2015-2016 оқу жылы

Жоғары білімнің оқу жетістіктерін сырттай бағалау мамандықтары мен пәндерінің тізбесі

2015-2016оқу жылында бітіруші курс студенттерінің Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері (мамандық бойынша)

2015-2016 оқу жылында Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудыңнәтижесінде 100 баллдан жоғары алған студенттердің тізімі

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалаужүргізу қағидалары 2016-2017 оқу жылы

Жоғары білімнің оқу жетістіктерін сырттай бағалау мамандықтары мен пәндерінің тізбесі

Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері 2016-2017 оқу жылы

2016-2017 оқу жылында Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудыңнәтижесінде 100 баллдан жоғары алған студенттердің тізімі

2017-2018 оқу жылындағы Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері (мамандық бойынша)

2018-2019 оқу жылы бойынша Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың есебі

Оқу жетістіктерін сырттай бағалау құжаты