Ғылым


  • 2016-08-09
  • Корсетілу саны: 2463

Ғылыми орталықтар

Жаңалықтар

Конкурс және грант

Конференциялар, семинарлар

Студенттік ғылым

Университет хабаршысы

Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы

Халықаралық жариялымдар туралы материалдар

Шет елдегі басылымдардғы жарияланымдар

Университеттің ғылыми-зерттеу жұмысы

→ Ғылым және Инновация Департаменті→
→ Университеттің ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметі
→ Ғылыми-зерттеу мен инновациялық жобалардың тізімі
→ Университеттің ғылыми және инновациялық инфрақұрылымы
→ Университеттің патенттері туралы мәлімет
→ "Білім, ғылым және бизнес интеграциясының дамуы" ғылыми-техникалық қөрмесінің каталогы
→ Технологияларды коммерциаландыру офисі
→ Университет қызметкерлерінің жарияланымдары туралы мәлімет


Ғылыми орталықтар және зертханалар

→ Ақпараттық және ғарыштық технологияларды ұжымдық қолданудың ұлттық ғылыми зертханасы
→ Инженерлік профилді зертхана
→ АӘИУ-ң ғылыми-зерттеу және оқу лабораториялары
→ АӘИУ-ң халықаралық және ғылыми-зерттеу орталықтары

Ғылыми жариялымдар туралы мәлімет

→ Ғылыми жариялымдар
→ АӘИУ хабаршысы
→ Импакт-факторы бар журналдар
→ Халықаралық жариялымдар туралы материалдар