​Құттықтаймыз!


  • 2020-03-20
  • Просмотров: 1303

Құттықтаймыз!

Ақпараттық технологиялар бөлімінің меңгерушісі

Төребек Ерлан Жандарбекұлын

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитетінің 2020 жылғы 19 наурыздағы №126 бұйрығымен 6D010900-«Математика»мамандығы бойынша Философия докторы (PhD) дәрежесінің берілуімен

құттықтаймыз!

Ғылыми жетекшілері: ф-м.ғ.д., профессор Аширбаев Н.К.

п.ғ.к. Бекмолдаева Р.Б. ( Қазақстан)

п.ғ.д., профессор Утеева Р.А. (Ресей, Тольятти)