Оқу жетістіктеріне сырттай бағалау жүргізу қағидалары 2015-2016 оқу жылы 

Жоғары білімнің оқу жетістіктерін сырттай бағалау мамандықтары мен пәндерінің тізбесі

 2015-2016оқу жылында бітіруші курс студенттерінің Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері (мамандық бойынша)

2015-2016 оқу жылында Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудыңнәтижесінде 100 баллдан жоғары алған студенттердің тізімі 

Оқу жетістіктеріне сырттай бағалаужүргізу қағидалары 2016-2017 оқу жылы

Жоғары білімнің оқу жетістіктерін сырттай бағалау мамандықтары мен пәндерінің тізбесі

 Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері 2016-2017 оқу жылы 

2016-2017 оқу жылында Оқу жетістіктерін сырттай бағалаудыңнәтижесінде 100 баллдан жоғары алған студенттердің тізімі

2017-2018 оқу жылындағы  Оқу жетістіктерін сырттай бағалауда алған нәтижелері (мамандық бойынша)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлісу: