Іс-тәжірибе бөлімінің меңгерушісі

Қатбаева Майра Тұрғанбайқызы

 

 

 

 

 

Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесі Кәсіптік практика (ҚР МЖМБС 5.03.005-2009) негізгі ережелеріне сәйкес 2016-2017 оқу жылында күндізгі және сырттай оқыту бөлімдерінің студенттері оқу кестесінде көрсетілген мерзім аралығында оқу-таныстыру, оқу, педагогикалық, өндірістік және дала іс-тәжірибелері мен дипломалды іс-тәжірибелерінен  өтеді.

Оқу іс-тәжірибесі-студенттердің таңдау мамандығы бойынша өзіндік іс-әрекеттермен танысу мақсатында жүргізіледі. Іс-тәжірибе университеттің оқу-қосымша бөлімшелерінің базасында, сондай-ақ  мамандықтың бағыты бойынша ұйымдарда ұйымдастырылады.

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу мамандығының Ш107-13 тобы студенттері келісім-шарт негізінде Шымкент қалалық этномузейінде оқу іс-тәжірибесінен өтті.

  

 

Бөлісу: