АӘИУ  ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРІ

  

Р.н.

Фамилиясы

Аты

Әкесінің аты

1.

Козыбаков

Момбек

Жамалбекович

2.

Куватбекова

Айжан

Бекзатовна

3.

Оңалбек

Жарылқасын

Керімбекұлы

4.

Жунусов

Турежан

Айдарович

5.

Керімбек

Нұржан

Жарылқасынұлы

6.

Козыбаков

Ашим

Момбекович

 

Бөлісу: