Университеттің ғылыми бағытын таңдаудың негізгі себептері, негізінен педагогикалық және гуманитарлық мамандықтар бойынша маманданған кадрларды даярлауда, екі университеттің қосылу фактысымен анықталды. Университеттің ғылыми зерттеу жұмысы бүгінгі таңда екі ғылыми бағытқа ие:

1. 13.00.14. Педагогикалық кадрларды даярлауда инновациялық техноло-гияны жаңарту, оқытудың жаңа бағыттарымен сәйкес(мемлекеттік тіркеу №0111 ҚР 00378 от 06.10.2011ж., 11.01.2013ж. қайта өзгертілген).

1. 08.00.05. Бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастыру және дамыту-дың міндеттері. (мемлекеттік тіркеу №0111РК00379 06.10.2011 ж., 11.01.2013ж. қайта өзгертілген).

Кафедралардың  негізгі ғылыми тақырыптары  мен жетекшілері бекітілген.

Кафедра атауы

Негізгі ғылыми бағыттар

1

Өнер кафедрасы

 Жетекшілері: Тлеубаев С.Ш.

Ескулова У.А.

1-бағыт:Студенттерді шығармашылық мамандықтар арқылы эстетикалық, этикалық сұлулықпен еңбекке баулу тәрбиені  беру.

2-бағыт:Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамыту тетіктерін жетілдіру.

3-бағыт:Шығармашылық мамандықтар арқылы студенттердің қабілеттерін арттыру.

2

Ақпараттандыру және сертификаттау кафедрасы

Жетекшілері: Серманизов С. Жүнісбеков Ж.

1-бағыт: Экология мәселелері.

2-бағыт: Биологиялық алуан түрлілік. 

3-бағыт: Көмір қалдықтарын халық шаруашылығында пайдалану. Номер госрегистрации: 0115РК01222

 

3

 

 

 

Бизнес кафедрасы

Жетекшілері: Тұрлыбекова А.А. Ускенов М.Қ. Абилгазиева Ж.

1-бағыт:Әлемдік бәсекелік жағдайда ҚР нақты экономикалық салаларында бәсекелестік мүмкіншіліктерді қалыптастыру жолдары мен тетіктері.

2-бағыт: Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамыту тетіктерін жетілдіру.

3-бағыт:  Ауыл шаруашылығы құрылымдарын шаруашылық аралық кооперация негізінде ірілендіру  тетіктері мен моделдерін әзірлеу.

4

Дене шынықтыру және әлеуметтік ғылымдар кафедрасы

 Жетекшілері:Ордабаев Н.О. Оңалбек Ж.К., Болғанбаева Ш.

1-бағыт:  Студенттердің кәсіби қолданбалы дене дайындығы және оның тактикалық бағыты.               

2-бағыт: Саяси және тарихи жағдаяттары жөніндегі ғылыми тұжырымдамалар.

3-бағыт:Научно-практические основы развития физической культуры и спорта в условиях глобализации. Регистрационный номер: 0112РК00439

5

Құқықтану кафедрасы

Құқықтық мемлекетті қалыптастырудың негізгі бағыттары

6

Тілдер кафедрасы

Жетекшілері:Кожабекова Р.

1-бағыт: Тілді теориялық тұрғыдан оқытудың оқтудың тиімді жолдары.

2-бағыт: Білім беру саласын автоматтандырудың болашағы және информатиканы оқыту әдістемесі.

 

7

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер кафедрасы

1-бағыт: ЖП. ӘГП-01.03 «ХХ ғ. Отандық және әлем тарихының өзекті мәселелері».

 

8

Музыкалық білім кафедрасы

жетекшісі:Куздеубаева А.Б.

1-бағыт: Научно-теоретические основы толерантности как фактор развития личности в педагогическом образовании. Номер госрегистрации: 0114РК00521

 

9

Экология кафедрасы

Жетекшісі:  Рисимбетов Т.К.

1-бағыт: Проведение испытания для изучения эффективности различных типов вентиляционных, охлаждающих, увлажняющих установок, отвечающие оптимальным экологическим нормативам микроклимата помещений для кур-несушек в ТОО «Шымкент кус». Номер госрегистрации: 0115РК02987

10

Биология және химия кафедрасы

Жетекшілері: Рисимбетов Т., Жылысбаева А., Қыдырбаева А., Қыстаубаев Е.

1-бағыт: Б-ЭФ-06-03 -Қоршаған ортаның    зиянды факторларының биологиялық үрдістерге әсері және  оның алдын алу жолдары.

2-бағыт -ЭФ-06-03-Шымкент қаласының экологиялық жағдайы және ауыз суын тазарту.

3-бағыт Спорт – адам денсаулығының кепілі.

4-бағыт: Некоторые вопросы и особенности в формировании основ профессиональных навыков будущего специалиста в использовании информационных компьютерных технологий. Номер госрегистрации 0114РК00547.

11

Қазақ тілі мен қазақ әдебиеті кафедрасыжетекшісі: Аймұрзаев Ф.

1-бағыт: «Қазіргі тіл білімі мен қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері». ҚР ҰҒТА Мемлекеттік тіркелу номері 0114РК00065

 

12

Мектепке дейінгі және бастауыш білім кафедрасы

Жетекшілері:

Қалыбеков Б

1-бағыт: «Бастауыш сынып мәтіндерінің лексикалық қоры».

 

13

Педагогика және психология кафедрасы

Жетекшілері:Қозыбақов М.Ж., Оразбекұлы Қ. Майлыбаева Л

1-бағыт: «Бастауыш сынып мәтіндерінің лексикалық қоры». Мемлекеттік тіркелу № 0111РК00378.

2-бағыт: «Жаңа тұрпатты педагогтарды12 жылдық білім беру жүйесінде даярлаудың ғылыми-практикалық негіздері».

3-бағыт:«Психологияның ерекшеліктерін ескеріп бала тілін зерттеу әдістемесі» атты тақырып. Мемлекеттік тіркеу нөмірі  № 0113РК00310.

14

Физика-математика және информатика кафедрасы

жетекшісі : К.Ортаева.

1-бағыт: «Жаратылыстану пәндерін оқытудың инновациялық». Мемлекеттік тіркелу номері 0114РК00067

15

Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері кафедрасы

жетекшісі:  Ахмет Л.

1-бағыт: «Бейнелеу өнері және сызу, кәсіптік оқытудың болашақ мамандарын бейіндік оқыту технологиялармен жұмыс жасау құзіреттілігін қалыптастырудың теориясы мен технологиясы».  

ҚР ҰҒТА Мемлекеттік тіркелу номері 0114РК00064.

 

 

Бөлісу: